Dự án thiết kế kiến trúc nhà phố – Nhà chị Lợi Đông Anh