Công trình thiết kế kiến trúc và nội thất nhà lô phố – Hà Nội

Hoàn thiện : Đang thi công ….(Năm 2022)

Chủ đầu tư : Chị Lê Thị Bình

Công trình : Nhà Lô Phố

Địa Điểm XD : Đại Đồng – Đông Anh – Hà Nội